Select Page

Vi bygger om!

Praxikon startades 2009 för att utveckla verksamheters kommunikativa praxis. Inom ramen för den verksamheten började vi bland annat producera olika typer av informationsfilmer.

Men efterhand blev det även fristående dokumentära filmer och till slut också spelfilm. Så 2021 bestämde oss för att bilda en bifirma för filmproduktionen: Overlap productions.

Vi bygger därför om Praxikons webbplats, och har skapat en separat webbplats för Overlap Productions: www.overlap.se. Välkomna dit!