Select Page

Projekt i urval

Det yttersta

Långfilm, under produktion. Om en dokumentärfilmare som börjar följa sin systers jakt på sanningen om deras nyligen avlidna mamma. Se en scen.

Min pappa och atomkraften

Dokumentär kortfilm, under produktion. Om vem som får uttala sig om kärnkraften och klimatet. 

Kvinnor kokar ihop

Dokumentär kortfilm. Om ett projekt av och med kvinnor i Rinkeby-Kista. Se filmen.

Webbteveserie om samverkan

Serie i fyra delar om samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och det omgivande samhället. Skapades inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt, för Humsamverkan. Se första delen. 

Humsamverkan

En ideell förening som skärper samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och det omgivande samhället, uppbyggd inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt. Läs mer. 

Diversi

En organisation som driver på mångfalden i dataspelsbranschen, skapad inom ett Vinnova-finansierat projekt i samverkan med bl.a.  Dataspelsbranschen.

Analys- och utvecklingsuppdrag, kurser etc.

För organisationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholms Läns Landsting, Norsk Sykepleierforbund, SCB, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Stockholms dramatiska högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Högskolan i Dalarna m.fl.