Select Page

Projekt i urval

Det yttersta

Långfilm, under produktion. Handlar om en dokumentärfilmare som börjar följa sin systers jakt på sanningen om deras nyligen avlidna mamma. Se resumé.

 

Kvinnor kokar ihop

Kortdokumentär om ett projekt av och med kvinnor i Rinkeby-Kista. Se filmen.

Samverkan och innovation 

Webbteveserie i fyra delar om samverkan och innovation inom humaniora och samhällsvetenskap, för Humsamverkan. Se avsnitten och läs mer. 

Nya bilder av forskning

Kortfilm om hur forskning gestaltas i bilder i samarbete med Humblestorm, för Humsamverkan. Se filmen. 

Humsamverkan

En ideell förening som skärper samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och det omgivande samhället, uppbyggd inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt. Läs mer. 

Diversi

En organisation som driver på mångfalden i dataspelsbranschen, skapad inom ett Vinnova-finansierat projekt i samverkan med bl.a.  Dataspelsbranschen. Läs mer. 

Analys- och utvecklingsuppdrag, kurser etc.

För organisationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholms Läns Landsting, Norsk Sykepleierforbund, SCB, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Stockholms dramatiska högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Högskolan i Dalarna m.fl.