Select Page

Milda Rönn startade Praxikon 2009 i samband med att hon disputaterade vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, med en avhandling om kommunikationen på Teaterhögskolan i Stockholm.

Genom sitt avhandlingsarbete lade hon grunden för praxisanalysen, en metod för att utveckla verksamheter genom språkvetenskapliga samtals- och textanalyser. Sedan starten av Praxikon har hon använt praxisanalysen som grund för såväl analys- och utvecklingsuppdrag för olika organisationer som flera forskningsfinansierade utvecklingsprojekt. Hon har även hållit workshops och kurser för ett flertal organisationer, samt undervisat vid olika universitet och högskolor. Hon har även haft både anställda och praktikanter i Praxikon. 

Två av projekten Milda drivit har lett till bildandet av ideella föreningar. Den ena är Diversi, för mångfald i dataspelsbranschen, och den andra är Humsamverkan, för en skärpt samverkan mellan hum/sam och samhället. Just nu driver Milda ett projekt för Humsamverkans räkning på uppdrag av Energimyndigheten och forskningsrådet Formas, där hon utvecklar ett processtöd för forskningsfinansiärer. 

Ända sedan starten av Praxikon har Milda parallellt ägnat sig åt det hon satsade på före den akademiska karriären: film. I början var det mest kortare informationsfilmer och kurser i samtalsanalys för manusförfattare. Men de senaste åren har det blivit mer film än annat. Vi får se vad detta kommer att innebära för Praxikon i framtiden…

 

Foto: Anja Ullberg