Select Page

Om Praxikon

Praxikon utgör en lite annorlunda kombination: vi är dels ett analys- och utvecklingsföretag, dels ett filmproduktionsbolag. Men även om kombinationen är ovanlig, är den egentligen inte så konstig.

Analys- och utvecklingsprojekt

Praxikon startades 2009 av Milda Rönn. Som ung började hon utbilda sig inom film, men kom istället att doktorera i språkvetenskap, med en avhandling om kommunikationen på Teaterhögskolan i Stockholm. 

Genom sitt avhandlingsarbete lade hon grunden för praxisanalysen, en metod för att utveckla verksamheter genom samtals- och textanalyser. Praxisanalysen har använts i såväl uppdrag för olika organisationer som flera Vinnovafinansierade projekt, liksom i workshops och kurser för både organisationer och universitet/högskolor. Just nu används den i ett analys- och utvecklingsprojekt för det statliga forskningsrådet Formas. 

Filmproduktion

Ända sedan starten av Praxikon har vi använt filmmediet som verktyg, både för att berätta om Praxikons teorier och metoder och som ett sätt att kommunicera olika projekt. Det har blivit alltifrån animerade kortfilmer till en hel webbteveserie.

De senaste åren har vi även börjat producera filmer som inte har någon direkt koppling till våra analys- och utvecklingsprojekt, såväl dokumentära som fiktiva filmer. Men även om vi då använder oss mest av våra kunskaper inom film, har även våra andra kunskaper visat sig vara relevanta, inte bara från språkvetenskap, utan även från sociologi och historia. 

Om oss

 

Praxikon har haft olika anställda under årens gång. Numera är vi ett familjeföretag: syskonen Milda, som grundade Praxikon, och Adam, som var med och byggde upp Praxikon från början.

Milda Rönn

Milda är doktor i Nordiska språk, med inriktning mot samtals- och textanalys. Hon har även en fil kand i engelska.

I sitt filmskapande står Milda numera bakom allt: manus, regi, foto, ljud, klipp etc. Hon använder sig därför av flera av sina utbildningar, såsom manusutbildning vid Biskops-Arnö; filmvetenskap och kurser i dramatik och skrivande vid Stockholms universitet; samt fotoutbildning vid Folkuniversitetet.

Även hennes tidiga erfarenheter som produktionsassistent vid ett filmbolag och senare hennes avhandlingsarbete om Teaterhögskolan i Stockholm har varit centrala. Liksom samarbeten med brodern och ljudteknikern/ljuddesignern Patrik Strömdahl.

Adam Strömdahl Östberg

Adam har två fil kand, i historia och sociologi, och är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Adam har en flerårig och mycket bred erfarenhet av film- och teveproduktion. Förutom att vara producent för olika filmer, har han arbetat med alltifrån inspelningsproduktion till musik och klipp.

Exempel på produktioner Adam bidragit till utanför Praxikon är spelfilmer såsom Dimmiga Dar; musikvideos med artister som Kornél Kovács och Suzi P; reklamfilmer och instruktionsfilmer för bl a Belter Shelter, Lärarnas Riksförbund och Felix; trailers för bland annat Riksteatern; tv-serier som Stjärnorna på slottet och det japanska kostymdramat Idaten; samt livestream av konferenser och konserter.