Select Page

Projekt i urval

The Furthest Point

Långfilm, under produktion (premiär 2018). Filmen handlar om en dokumentärfilmare som börjar följa sin systers jakt på sanningen om deras nyligen avlidna mamma. Se resumé.

Samverkan och innovation

Serie i fyra delar om samverkan och innovation inom humaniora och samhällsvetenskap, för Humsamverkan. Premiär våren 2018. Läs mer.

Nya bilder av forskning

Kortfilm om hur forskning gestaltas i bilder, för Humsamverkan. Se filmen och läs mer. 

Humsamverkan

En verksamhet som skärper samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och det omgivande samhället, uppbyggd inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt. Läs mer. 

Diversi

En organisation som driver på mångfalden i dataspelsbranschen, skapad inom ett Vinnova-finansierat projekt. Projektledare: Milda Rönn i samverkan med bl.a. Per Strömbäck och Anton Albiin från Dataspelsbranschen. Läs mer. 

Analys- och utvecklingsuppdrag

För organisationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholms Läns Landsting, Norsk Sykepleierforbund, Svenska kyrkan m.fl.