Select Page

Projekt i urval

Kvinnor kokar ihop

Kortdokumentär, under produktion. Om ett projekt av och med kvinnor i Rinkeby-Kista.

 The Furthest Point

Långfilm, under produktion. Filmen handlar om en dokumentärfilmare som börjar följa sin systers jakt på sanningen om deras nyligen avlidna mamma. Se resumé.

 

Samverkan och innovation (fyra avsnitt)

Webbteveserie i fyra delar om samverkan och innovation inom humaniora och samhällsvetenskap, för Humsamverkan. Se avsnitten och läs mer. 

Nya bilder av forskning

Kortfilm om hur forskning gestaltas i bilder, för Humsamverkan. Se filmen. 

Humsamverkan

En ideell förening som skärper samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och det omgivande samhället, uppbyggd inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt. Läs mer. 

Diversi

En organisation som driver på mångfalden i dataspelsbranschen, skapad inom ett Vinnova-finansierat projekt i samverkan med bl.a.  Dataspelsbranschen. Läs mer. 

Analys- och utvecklingsuppdrag

För organisationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholms Läns Landsting, Norsk Sykepleierforbund, Svenska kyrkan m.fl.