Select Page

Praxikon startades 2009 av Milda Rönn i samband med hennes disputation vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Under avhandlingsarbetet om Teaterhögskolan i Stockholm hade hon lagt grunden till praxisanalysen, en metod för att utveckla verksamheters praxis genom språkvetenskapliga samtals- och textanalyser. Sedan dess har hon genomfört en mängd analys- och utvecklingsuppdrag och flera stora forskningsfinansierade utvecklingsprojekt, och haft både anställda och praktikanter i Praxikon.

Under den här tiden har Milda ständigt återvänt till det hon satsade på före den akademiska karriären: film. Det har mest varit kortare informationsfilmer, kurser i samtalsanalys för manusförfattare och spelfilmsmanus vid sidan om för nöjes skull. Men nu har det vänt. Under de senaste åren har det istället blivit mer film än analyser: dels en serie om forskningssamverkan och innovation, dels en långfilm (spelfilm). Vi får se vad detta kommer att innebära för Praxikon i framtiden…

 

Foto: Anja Ullberg